Softwarová řešení

Vstupní formáty

Papír
Fax
Email
Mobile
eForm
Office
PDF
Web

Digitalizace dokumentů

Digitalizace dokumentů
 • Všechny druhy vstupů
 • Automatická kategorizace
 • Extrakce důležitých dat
 • Jednoduchá integrace 

Procesní řízení

Procesní řízení
 • Modelace procesů
 • Automatizace procesů
 • Nastavení standardů
 • Optimalizace výkonu 

Business Intelligence

Business intelligence
 • Procesní inteligence
 • Analýza v grafech
 • Sledování norem a cílů
 • Efektivní plánování 
Realizované projekty

Realizované projekty

342

Prodané licence

1340

Partnerské společnosti

211

Prodané dokumentové skenery

1921

* Tyto údaje jsou platné ke konci roku 2016.

Jak to probíhá

Software, který je na prvotřídní světové úrovni, si zaslouží také špičkovou implementaci a následný servis. Jen tak vznikne kvalitní fungující řešení, které přináší automatizaci obchodních procesů a návratnost investic. Konkrétní referenční zákazníci jsou jasným důkazem naší odbornosti při implementaci rozsáhlých projektů, vyžadujících znalost a dlouhodobou praxi v oboru. V níže uvedených kategoriích naleznete krátký popis služeb, které nabízíme a jsou zároveň základním návodem na jednotlivé kroky správné implementace komplexního řešení:

Konzultace
Analýza
Architektura
Implementace
Školení
Podpora

Společnost INFOMATIC pokrývá kompletní spektrum konzultací v oblastech: dokumentových skenerů, digitalizace dokumentů, architektury procesního řízení a business analýzy dat. Na firmu se díváme jako na soubor procesů tvořících celek - jen tento způsob nám umožňuje výběr těch nejvhodnější možností rozvoje a řešení pro každého klienta.

 • Maximální spolupráce s klientem
 • V rámci dohodnuté finanční náročnosti
 • V požadovaném časovém rozmezí

Věříme, že klíčovou roli v každém projektu hraje dobře zvládnutá analýza a stanovení konkrétních cílů u každého projektu. Rozsah projektu určuje, zda lze provést kratší formu jednodenního workshopu nebo rozsáhlou analýzu, mapující celkový stav obchodních procesů v rámci organizace. V obou případech je výstup kompletně dokumentově zpracován. Kvalitní analýza zajišťuje lepší pochopení firemních procesů ze strany dodavatele a zároveň umožňuje zaměstnancům zákazníka lépe pochopit budoucí řešení.

 

 • Jasné stanovení cílů
 • Detailní dokumentace
 • Respektování potřeb zákazníka

Uplatňujeme naše dlouhodobé zkušenosti a znalosti, které jsme schopni promítnout do návrhu vhodných technologií pro konkrétní projekt. Zpravidla architekturu dělíme na:

IT architekturu - hardwarová a softwarová infrastruktura. Business architekturu - upřesňuje pravidla pro procesy. Informační architekturu - od vstupního pořízení dat, až po dlouhodobou archivaci.

 

 • Přesně víte, co schvalujete
 • Harmonogram časové náročnosti
 • Zkušenosti a praxe specialistů

Naším pravidlem je implementaci provádět dle předem stanovených a odsouhlasených postupů a stanoveného časového harmonogramu, vždy plně transparentně pro zákazníka. Můžete se spolehnout na naši práci a zaměstnance, čerpající z mnohaletých zkušenotí a praxe z různorodých prostředí a projektů.

 

 • Transparentnost
 • Vlastní vývojové prostředí
 • Standardizace pro budoucí rozvoj

Vnímáme školení jako základní stavební kámen úspěšného naszení řešení do provozu. Jedná se o předání kompletních znalostí používaného systému pro jeho uživatele a administrátory. Školení je zpravidla prováděno v místě instalace. Pro úspěšné přijetí nového řešení v provozu je podstatné, aby se zaměstnanci cítili s novým řešením komfortně a jednoduše věděli kam kliknout.

 

 • Součást implementace
 • Návod krok po kroku
 • Tipy a triky z praxe

Ke kompletnímu portfoliu našich produktů a řešení nabízíme servisní a technickou podporu dle předem odsouhlasených podmínek. Díky kompletní a aktuální certifikaci na nabízené produkty máme plnou podporu od výrobců softwarových řešení a přímý kontakt na jednotlivé týmy podpory, ale zároveň i týmy vývojářské. Servisní podpora v rukách našich konzultantů nabízí zákazníkovi spolehlivý kontakt k definici a rychlému odstranění jakýkoliv problémů dodaného řešení, nebo stanovení rozsahu případných úprav v případě nových požadavků na řešení.

 

 • Spolehlivost
 • Bez dalších nákladů
 • Okamžitá komunikace 
Canon Fujitsu Kodak Panasonic Kofax Capture Kofax VRS Kofax Express Kofax Communication Server Kofax e-Transactions Kofax Front Office Server Kofax Transformation Modules