Procesní řízení

Co je to procesní řízení?

Procesní řízení organizací, které je známé také pod zkratkou BPM = Business Process Management, je dnes velmi populární
v souvislosti s orientací organizací na zákazníka a s neustálým tlakem na zvyšování efektivity jejich fungování.
Umožňuje provádět, monitorovat a optimalizovat velké množství procesů a informací za účelem zefektivnit
čtyři základní ukazatele řízení společnosti -> náklady, čas, kvalitu a poskytovaný servis.
Procesní řízení dnes slouží k řízení predikovatelných ale i dynamicky se měnících procesních postupů.
Operátorům organizace nabízí jednotné pracovní prostředí snadno propojitelné na různé firemní systémy.

Součástí procesního řízení je:

 

 1. Modelace
  Analýza a optimalizace prostředí pomocí intuitivní modelace procesních diagramů, někdy známé pod pojmem procesní mapa nebo procesní síť.
 2. Nastavení podmínek
  Automatické nastavení podmíněných pravidel s delegací na konkrétní oddělení či osobu v daném čase na daném místě, v určité fázi procesu.
 3. Schvalovací proces
  Nastavení jednotlivých schvalovacích práv konkrétním oddělením či osobám v jednotlivých fázích procesů.
 4. Monitorování norem
  Okamžité upozornění o anomáliích vůči nastaveným normám a pracovním standardům pro řídící pracovníky.
 5. Vyhodnocení
  Monitoring a optimalizace aktivit pomocí interaktivních řídících panelů v reálném čase s daty pro porovnání výkonnosti a budoucí plánování.

Klíčové výhody procesního řízení

 • Efektivita = max. optimalizace času
 • Automatizace = zrychlení procesů 
 • Monitoring = celková kontrola procesu
 • Snadná ovladatelnost = navýšení produkce

Cílem nasazení kompletního řešení pro procesní řízení v rámci jednoho pracovního
prostředí je snížení nákladů a času zpracování obchodních procesů obvykle v řádu desítek procent.

Pro koho je řešení procesního řízení vhodné

Řešení je primárně určeno manažerům oddělení a celých firem.
Obvykle se jedná o prostředí bohaté na procesní postupy a náročné na řízení. 
Může se jednat například o rozsáhlá projektová řízení, výrobu a kompletaci, logistiku,
zákaznický servis nebo i jiné další oblasti.


Středně velké firmy

Velké firmy a korporace

 

Vyjádření klientů

Balasundaram Kothandaraman

“Jako největší přínos vnímám transparentnost řešení. Naši manažeři přesně vidí kam toky finančních prostředků odcházejí, kdo si objednává a kdo také svoje závazky platí. Potvrzuje to i fakt, že 99% faktur je zaplaceno správně, hned na první pokus a čas procesu se zkrátil o 2 dny.”

Balasundaram Kothandaraman

General Manager Information & Communication Technology, Hyundai Motor Company
Tina Hasper

“Kofax nám poskytuje řešení, které přesně vyhovuje našim potřebám. Dokáže skvěle propojit jednotlivé procesy a systémy, které jdou ruku v ruce s prací a talentem našich zaměstnanců.” 

Tina Hasper

IT & Organization Manager, Audi-Volkswagen Middle East

Kontaktní formulář

Canon Fujitsu Kodak Panasonic Kofax Capture Kofax VRS Kofax Express Kofax Communication Server Kofax e-Transactions Kofax Front Office Server Kofax Transformation Modules