t Novinky

Anonymizace dokumentů

Víte, že dle nově schváleného zákona musí všechny státní organizace zveřejňovat uzavřené smlouvy na veřejném portále ve strojově čitelném formátu a s metadaty?

Přečtěte si článek o digitalizačním softwaru, který umožňuje nejenom snadné a pohodlné skenování, ale i velmi snadno řešit právě anonymizaci dokumentů.