t Novinky

Novinky z Dubaje

Na konci ledna se uskutečnila výroční konference společnosti Kofax určená pro přední partnery v regionu EMEA. Cílem této konference je poskytnout partnerům technologické novinky, které se dají v brzké době očekávat i u nás a zároveň konference poskytuje skvělou možnost osobní výměny informací a zkušeností se zástupci společnosti Kofax a ostatními partnery v regionu.

Hlavní téma konference bylo zaměřeno na řešení, které umožňuje zapojit zákazníky více do firemních procesů a tím zároveň navýšit jejich uživatelský komfort. Vzhledem k technologickému progresu společnosti Kofax a jejímu zaměření na řešení pro automatizaci obchodních procesů, patřil další časový prostor prezentaci novinek týkající se jednotné platformy pro řízení procesů, produktu Kofax Total Agility.

V rámci prezentace možností zapojení zákazníků do firemních procesů byli prezentovány řešení založené na platformě Kofax Mobile Capture, jakožto aplikaci pro business snímání dokumentů pomocí mobilních aplikací. Prostor byl věnován nové akvizici společnosti Kofax, jež nedávno zakoupila německou společnost SoftPro, která je předním poskytovatelem technologie pro elektronické podpisy. Nejnovější produkt Kofax SignDoc poskytuje novým i stávajícím zákazníkům rozšíření svého softwarové řešení o elektronické podpisy s využitím jednoduchých principů elektronického podpisu nebo i složitějších biometrických podpisů včetně tzv. „fraud kontroly“ ve smyslu kontroly přítlaku, tahu nebo třeba rychlosti provedení podpisu. Tyto technologie jsou zcela jistě hybným motorem stávajících řešení a jsou zároveň na radaru českých společností, které čím dál více chtějí investovat prostředky k využití mobilního zpracování a elektronických podpisů v rámci vlastních „paperless“ strategií.

Lze bez pochyb říci, že Kofax udělal opět mílový krok ve vývoji vlastních produktů a v integraci nových akvizičních technologií. Skutečnost, že dokáže velmi dynamicky produkty zahrnout do svého portfolia a nové funkcionality plně integrovat, dělá z řešení společnosti Kofax absolutní špičku na trhu s největším pokrytím požadavků na kompletní automatizaci firemních procesů.