t Software

Kofax Insight

Business Intelligence software Kofax Insight. Obchod je stále stejný. Uvažování je jiné.

Jak to funguje / co to řeší?

Business Intelligence umožňuje ucelený a efektivní přístup a práci s firemní daty z různých zdrojů.
Primárním cílem tohoto řešení je okamžitá informovanost o stavu dat a procesů v rámci organizace s možností analyzovat jednotlivé firemní vrstvy do hloubky. Manažeři firmy tak mají mnohem lepší výchozí pozici pro koordinaci, plánování a strategické rozhodování. Se softwarovým BI nástrojem Kofax Insight získáte snadnou cestu k analýze a dynamickému náhledu do všech vašich dat. 

Klíčové výhody

  • nasazení bez nutnosti vývoje
  • centralizace všech datových zdrojů
  • intuitivní rozhraní (grafy, drag-and-drop)
  • záznam proměny dat v čase

Pro koho je vhodný

Tento produkt i plně kompatibilní s produkty Kofax, není to ale podmínkou. Je vhodný pro firmy, které mají k dispozici větší množství nebo různorodé zdroje dat a informací a chtějí je přetavit ve znalosti. Může se jednat například o data z výroby, logistiky, zákaznických nebo fakturačních systémů apod. 

Chcete se o produktu dozvědět ještě více

Ukázka produktu