t Software

Kofax Markview

Optimalizace celkového procesu zpracování účetních dokladů

Existují dvě alternativy tohoto řešení. Markview Accounts payable se zaměřuje specificky na problematiku účetního oddělení a Markview APAdvisor na finanční procesy uvnitř organizace.

Kofax MarkView for Accounts Payable

zajišťuje automatické zpracování účetních transakcí díky předem ověřeným a zavedeným postupům účtování s přímou integraci transakcí přímo do vašeho ERP systému. Poskytuje tak on-line náhled a možnost modifikace u každé faktury v průběhu celého procesu zpracování od vstupu dokumentu do systému v den obdržení, až po schválení a finální platbu. Přímo uměrně se tak snižuje doba a následně náklady na zaúčtování. Posiluje se také kontrola, transparentnost a v neposlední řadě také možnost reportingu v reálném čase. Toto řešení je primárně určeno účetním společnostem nebo oddělením s možností rozšíření použití v rámci celé organizace, nebo geograficky různě umístěných účetních oddělení.

Tento produkt je součástí řešení: Digitalizace dokumentů

Kofax MarkView AP Advisor

Zásluhou automatizace finančních procesů dosáhnou společnosti významných úspor a to především díky snížení celkového času na zpracování, omezení chybovosti a posílení kontroly v procesu. Produkt Kofax MarkView AP Advisor umožňuje plnou a okamžitou kontrolu nad finančními procesy uvnitř organizace. Tento nástroj je navržen speciálně pro pracovníky, zodpovědné za chod financí uvnitř organizace. Umožňuje tak těmto manažerům řídit a optimalizovat finanční procesy prostřednictvím komplexních informací o jednotlivých operacích a jejich stavech. Zároveň přináší okamžitou možnost zásahu v případě nutnosti řešit akutní problém a umožňuje lépe plánovat stavy budoucí cashflow.

Tento produkt je součástí řešení: Digitalizace dokumentů