Procesní řízení

Uživatelsky intuitivní prostředí pro efektivní optimalizaci a plánování procesního řízení firmy. Vše bez nutnosti kódování s možností delegace úkolů na konkrétní osoby.

Procesní řízení

Link ID

cta-hp-rizeni