t Blog

Díl 1: Robotizace je pouze začátkem na vaší cestě k inteligentní automatizaci

Vznik automatické robotizace procesů (RPA) umožnil firmám ušetřit náklady a efektivně využívat svá data. Využití softwarových robotů umožňuje firmám získat efektivní a snadný přístup k datům v různých systémech a tato data tak nezůstávají uvězněná a bez povšimnutí v interních systémech nebo v externích zdrojích.

Softwaroví roboti dnes běžně pracují v kancelářích, kde v administrativě, v odděleních styku se zákazníkem, v zákaznických centrech nebo v projektovém managementu pomáhají efektivně zvládat přidělené úkoly. Roboti dnes velmi často dělají neviditelnou práci, kdy jednoduchým způsobem plní požadavky na integraci dat mezi zdánlivě nesourodými systémy s letitou technologií a rokem výroby. Softwarový robot má obrovskou výhodu v rychlosti jeho vytvoření. Tím, že roboty lze vytvářet učící metodou „proklikej proces, ukaž mi a já si zapamatuji“, se stává jejich uvedení do produkce snadným a rychlým procesem. Paradoxně je v celém procesu klíčovější úvodní analýza procesu, kdy je nutné správně pochopit, jak dnes funguje proces ve firmě, jaká je samotná infrastruktura a které firemní aplikace má robot obsluhovat. I přesto je výroba robota včetně otestování a převedení do produkce záležitostí týdnů, nikoliv měsíců.

Pokud pak uvažujeme o robotovi stejně jako o lidském zdroji, kdy robot dokáže neúnavně pracovat bez přestávek, není nemocný, nenosí roušku a pracuje klidně i v třísměnném procesu, stává se po počáteční investici do licence návratnost investice velmi atraktivní. V dnešní době lze cenu řešení měřit velmi snadno přes provozní náklady a rychle si vypočítat výkon dle počátečního změření času tradičního procesu v poměru s časem po nasazení robota. A přesto, že robot přebírá práci lidí, neznamená to pro samotné lidi ve firmě konkurenci. Naopak. Lidé mohou dělat hodnotnější práci pro společnost a sami se posunout výše v kariérním žebříčku. V době nedostatku kvalifikovaných zdrojů je žádoucí rozvíjet schopnosti a hodnotu svých lidí a často se opakující práci nechat na robotech. Kolikrát jste od svých kolegů zaslechli, že TO dělají stále dokola a taková práce je nebaví? První z dobrých indikátorů, kde s robotem otevřít dveře.

V základu je robotizace masivně využívána pro automatizaci manuálních a opakujících se činností, které lidem zabírají mnoho času a nejsou z pohledu využití lidských zdrojů efektivní. Zároveň je ale robotizace skvělým prostředkem pro interakci s obsahem na webu, různými podnikovými aplikacemi či portály nebo pro snadný přístup a získání dat z různých úložišť a databází. Jednoduše řečeno je v dnešním světě robotizace schopna zastávat “ruční práci” s elektronickými daty. V důsledku toho je možné, aby zaměstnanci přešli od úkonů spojených se sběrem dat k jejich efektivnímu využívání, mohli se zaměřit na kognitivní a strategické obchodní iniciativy, které zvyšují kvalitu služeb pro zákazníky a zároveň činí zaměstnance více spokojené se svojí prací, díky její rozmanitosti a přidané hodnotě.

Jak jsou na tom ale úkoly založené na práci s dokumenty, které jsou stejně, ne-li více, časově náročné a nákladné?

Přinášíme vám šestidílný seriál článků, jenž v pravý moment proložíme online seminářem, který vám ukáže nové moderní způsoby multikanálového snímání dokumentů a inteligentního OCR vytěžování dat, s důrazem na snadnou práci s dokumenty a daty pomocí inteligentní automatizace.

Chytré firemní procesy = Snadné podnikání

Víte, že typický zaměstnanec každoročně použije 10 000 listů kopírovacího papíru a tráví 30 - 40% svého času hledáním informací v emailech nebo papírových šanonech? Je tak snadno pochopitelné, proč v dnešní době mnoho firem stále bojuje s firemními procesy, založenými na zpracování dokumentů a emailů, několika nesourodými komunikačními kanály, opakovanými kroky manuálního zpracování dat a s obtížně integrovanými podnikovými systémy. Důsledek je jednoznačný. Nedostupnost informací a snížená flexibilita firemních procesů má za následek zvýšené provozní náklady, s dopadem na reakční dobu. Neflexibilní systém pak pochopitelně vede k složitému dodržování stanovených předpisů.

Řešením je zefektivnění těchto procesů, založené na práci s dokumenty, při jejich získávání, porozumění jejich obsahu a následné integraci dokumentů a nestrukturovaných informací v nich obsažených pomocí automatizace.

Inteligentní automatizace, s kognitivním zpracováním dokumentů, přináší řešení výše uvedených problémů. Kognitivní automatizace dokumentů (CDA) funguje společně s multikanálovým snímáním dokumentů (včetně mobilního snímání), což uživatelům umožňuje rychle a přesně získat a zpracovat jakýkoli dokument. Příkladem jsou nové formuláře žádostí zákazníků, daňové formuláře, formuláře žádosti o pojištění, hypoteční balíčky, dokumenty pro nábor nových zaměstnanců, podpůrné dokumenty, faktury, obchodní nabídky, objednávky, smlouvy a přepravní doklady. A mohli bychom pokračovat…

Automatizace zpracování dokumentů (CDA) je inteligentní „práce hlavou“ o porozumění tomu, o čem je obsah dokumentu nebo emailu, jaké informace obsahuje a co s ním dělat. V případě správného využití veškerých funkcí automatizace tak CDA snižuje náklady na zpracování dokumentů, zvyšuje produktivitu a kvalitu dat a umožňuje dodržování předpisů. Společně pak robotizace a kognitivní automatizace dokumentů (RPA + CDA) vytvářejí pro vaši organizaci exponenciálně lepší výsledky, automatizují všechny procesy náročné na dokumenty a elektronická data a urychlují vaše služby zákazníkům.

Jak vytvořit a řídit takto výkonnou digitální pracovní sílu?

Ačkoli výhody a návratnost investic do technologií robotizace a automatizace zpracování dokumentů - jednotlivě i kombinovaně - jsou jasné, tyto schopnosti jsou stále více považovány za základní součást větších softwarových platforem pro inteligentní automatizaci. Inteligentní automatizace je o způsobu kombinace a vhodného využití řady inteligentních technologií pro orchestraci (nebo chcete-li správu či management) firemních procesů a v nich fungující výkonné pracovní síly, zahrnující digitální a fyzické pracovníky.

V rámci jednotné softwarové platformy umožňující inteligentní automatizace mohou organizace rozšířit robotizaci a kognitivní zpracování dokumentů o další inteligentní funkce, jako je procesní workflow orchestrace, pokročilá analytika procesů a dat a mobilita. Takto řízený firemní proces může organizovat roboty a lidi, aby snadněji a efektivněji zpracovávali výjimky týkající se úkolů v jednotlivých procesech a plně využili potenciálu digitalizace dnešního světa.

 

Máte zájem dovědět se více o robotizaci již dnes?

Mnoho našich zákazníků již využívá v každodenní práci roboty jako své nové kolegy. Vytváříme roboty pro zákazníky z řad finančních služeb, transportu a logistiky, maloobchodního prodeje, výroby a dalších odvětví. Ano, robotizace je dnes ve světě masivně využívanou technologií. Spojte se s námi a popovídejme si, jak konkrétně využít roboty pro automatizaci vašeho podnikání. Nebo si přečtěte ve studii Forbes Insights 2018, jakým způsobem firmy dospěly až k 25% nárůstu efektivity, ale i spokojenosti zaměstnanců.

 

Přístě…

Zůstaňte naladěni. V příští dílu našeho seriálu se detailněji podíváme na kombinaci procesních workflow s inteligentním propojením robotizace a kognitivní automatizace dokumentů. Mezitím se, prosím, zkuste zamyslet nad dokumenty, které momentálně ve vaší společnosti způsobují problémy a zasloužily by si automatizaci.