t Novinky

Software Kofax ControlSuite ™ je nyní integrován s Kofax TotalAgility®

V roce 2019 společnost Kofax dokončila akvizici společnosti Nuance Document Imaging (NDI). Cílem další z akvizic společnosti Kofax je posílit komplexní nabídku softwarových nástrojů pro inteligentní automatizaci (IA) a digitalizaci. Prostřednictvím této akvizice Kofax přidává klíčové technologie pro skenování, správu tisku a zabezpečení dokumentů na vstupních zařízeních. Kofax ControlSuite je management software pro jednoduchou správu obsahových toků prostřednictvím sítě multifunkčních zařízení, mobilních a desktopových zařízení, emailů a tiskových front.

Aktuálně ohlášená integrace produktu Kofax ControlSuite s produkty Kofax TotalAgility a Kofax RPA a poskytne stávajícím uživatelům ControlSuite rozsáhlejší možnosti pro transformaci a automatizaci procesů. Kofax TotalAgility je nástroj kombinující BPM orchestraci procesů s kognitivním snímáním a zpracováním dokumentů a integruje ostatní nástroje Kofax k dosažení nejvyšší míry inteligentní automatizace. Kofax TotalAgility dokáže digitalizací procesů náročných na informace tyto procesy zefektivnit a vložit do činnosti organizace větší transparentnost a kontrolu nad jejím fungováním. Snížení potřeby manuální práce a chybovosti vede ke snížení provozních nákladů a celkové zkrácení doby trvání digitalizovaných procesů.  

Kofax má, jako přední výrobce softwaru pro snímání dokumentů a správu tiskových řešení, jedinečné postavení pomoc řešit rostoucí počet problémů spojených s dokumenty a procesy zaměřenými na digitální pracoviště.“ Konstatuje Allison Correia, vedoucí výzkumu řešení pro zobrazování, tisk a dokumenty ve společnosti IDC. „Integrace s nástrojem pro orchestraci procesů Kofax TotalAgility dále rozšiřuje možnosti automatizace a poskytuje organizacím další přidanou hodnotu v digitální transformaci a odlišení od konkurence na trhu.“

 

Integrace ControlSuite do TotalAgility

Většina provozních procesů zahrnuje nutnost tisku velkých objemů dokumentů, které často obsahují citlivé firemní údaje nebo chráněné informace o zákaznících. Nesprávně spravované tiskové úlohy nebo nezabezpečené ovládací prvky mohou vést ke kompromitování dat a nedodržení stanovených předpisů. Software ControlSuite nabízí širokou škálu vícekanálových vstupních zdrojů, včetně desktopu, webového nahrávání, e-mailu, skenování a zároveň nabízí největší rozsah konektorů pro integraci s dalšími systémy. ControlSuite aktivně řídí, zabezpečuje a řeší prakticky všechny aspekty distribuce informací o dokumentu prostřednictvím tisku, skenování, směrování a ukládání v jakékoli kombinaci hybridních systémů, technologií a zařízení.

„ControlSuite je zlomové řešení pro organizace, které se snaží optimalizovat a zabezpečit správu obsahových toků a tiskových úloh,“ říká Maureen Polte, viceprezidentka, Commercial Product Management ve společnosti Kofax. „Méně než rok po uvedení na trh výrazně rozšiřujeme nabídku a hodnotu investice pomocí integrovaných funkcí inteligentní automatizace. Vylepšením ControlSuite s integrací TotalAgility mohou uživatelé snadněji řešit problémy reálného světa pomocí komplexnějších schopností kognitivního zpracování, transformace a automatizace procesů.

Mezi běžné případy použití integrace TotalAgility s ControlSuite patří: 

  • Automatizace zpracování účetních dokladů – vytěžování dat z faktur, zaúčtování a schvalování a následné odeslání dat do ERP systému k provedení platby.
  • Digitální podatelna – příjem veškerých dokumentů do jednoho místa, automatická klasifikace typů dokumentů, případné vytěžování dat a následné nasměrování dokumentu na příslušné oddělení ke zpracování a uložení.
  • Zpracování žádostí – zpracování žádosti o zaměstnání, půjčku, zápis atd. s automatickým vytěžením klíčových dat pro následné spuštění daných firemních obchodních pravidel a nasměrování k internímu schválení žádosti.
  • Případové zpracování – příjem dokumentů do konkrétních případů řešení a jejich správa v rámci procesu, až po jejich dokončení. Například vyšetřování podvodů, správa pojistných událostí, zdravotní péče, právní případy, zákaznický servis a další nepředvídatelné procesy vyžadující případové zpracování.

Propojení oblasti tiskových řešení pro digitalizaci prostřednictvím multifunkčních tiskáren, mobilních zařízení a elektronických vstupů s Kofax software TotalAgility a RPA pro komplexní řešení řízení procesů je logickým vyústěním akvizice společnosti Nuance od Kofaxu. Je zřejmé, že tyto zařízení jsou jak u samotných uživatelů, tak i v distribuovaných sítích organizace body vzniku dokumentů a dat. Čím blíže se podaří napojit k bodu vzniku dokumentu navazující proces, který následně provází dokument až k jeho vypořádání, tím větší je efektivita zpracování, kontrola a bezpečnost celkového zpracování procesu v digitalizované organizaci.“ říká Tomáš Dolejš, ředitel společnosti INFOMATIC, platinového partnera společnosti Kofax. „Šíře možností digitální transformace s produkty Kofax nám umožňuje poskytovat našim zákazníkům opravdovou digitalizaci vedoucí k procesně digitální organizaci.“

 

Více informací o řešení digitalizace INFOMATIC i produktech Kofax naleznete zde na našem webu nebo www.kofax.com.