t Novinky

Případová studie Státní pozemkový úřad

Jeké byly požadavky Státního pozemkového úřadu na digitalizaci na 50 pracovištích po celé České republice? 

Přečtěte si případovou studii na tomto odkazu: http://www.infomatic.cz/cz/pripadove_studie/spu.php