Advanced Planning System označuje softwarový systém, který umožňuje operativní plánování v řízení dodavatelského řetězce, logistiky a provozu. Často bývá jednou ze součástí ERP systému. Pozor, podobná zkratka se také objevuje ve spojitosti s fotografiemi, celé znění zkratky v tomto případě je poté Advanced Photo System.

Tento pojem souvisí s řešením: Procesní řízení a Business intelligence