t Slovník

Archivace dokumentů

Elektronický archiv dokumentů vám usnadní práci s dokumenty.


Často se setkáváme s tím, že dokumentace a archivace dokladů uvnitř společností je i v dnešní době velmi roztříštěná. Část dokumentů zůstává v papírové podobě, druhá část je uložena na lokální intranet nebo dokumentový systém v elektronické podobě pod náhodným názvem. V případě potřeby dokument dohledat je tedy na konkrétním pracovníkovi, aby si přes hierarchii společnosti o něj zažádal nebo vyhledal potřebný dokument sám. V některých případech se jedná i o prodlevu několika dní. Každý tento krok a jeho opakování zbytečně navyšuje náklady a zpomaluje firemní procesy. 

Elektronická archivace a organizace dokumentů nabízí řešení pro správu veškerých dokumentů společnosti. Dochází zde k elektronickému oběhu dokumentů a jejich vzájemnému sdílení v souladu s legislativními požadavky a interními směrnicemi společnosti. Elektronická archivace umožňuje centralizovat, zpracovat a dlouhodobě archivovat libovolné množství dokumentů, se zajištěním čitelnosti a prokazatelnosti po desítky let.

Neodkládejte vaši archivaci dokumentů! Podívejte se na případovou studii jednoho z našich klientů, který se rozhodl pro správu a archivaci obsahu a zpětně teď odbourává i svůj nahromaděný papírový archiv. 

Tento pojem souvisí s řešením: Digitalizace dokumentů