t Slovník

Bankovnictví řešení

Pomůžeme vám optimalizovat časově náročné procesy typické pro bankovní služby.


V posledních letech se v odvětví finančních služeb odehrály významné změny. Banky, spořitelny a další finanční instituce se snaží zlepšit likviditu, obnovit důvěru svých investorů, navýšit retenci zákazníků, lépe soutěžit o nové klienty, neustále navyšovat konkurenceschopnost a  také například řešit kritický problém dodržování stanovených předpisů. Společnost INFOMATIC nabízí řešení, která umožní organizacím v odvětví finančních služeb optimalizovat vlastní obchodní procesy a tím dosáhnout výrazného zlepšení služeb pro jejich zákazníky. A to při snížení celkových nákladů na zpracování vlastních obchodních procesů. Zároveň řešení společnosti INFOMATIC nabízejí snadnější dosažení shody s předpisy pro klíčové procesy v bankovnictví.

Klíčové výhody

  • Zvýšení účinnosti procesů
  • Zlepšení služeb pro klienty
  • Snížené náklady na zpracování
  • Dodržování stanovených norem

Automatizace základních bankovních procesů

Založení účtu

Automatizace zpracování vám umožní dosažení vysokých úspor času a zajístí vysokou kvalitu údajů díky automatizaci procesu založení nového bankovního účtu při eliminaci ruční práce s papírem a následné distribuce. 

Automatizace zpracování žádostí o úvěr

Optimalizaci procesu zpracování žádostí o úvěr i následné schválení je možné dosáhnout díky včasnému zpracování všech dokumentů a následné validaci žádosti v navazující bankovní aplikaci. 

Zpracování bankovních transakcí

Při zpracování bankovních transakcí je možné snížit rizika a zároveň přinést do procesu větší efektivitu tím, že veškeré dokumenty spojené s transakcí budou zpracovány okamžitě v místě vstupu dokumentů. Toto řešení tak nabízí alternativu ke klasickému zpracování pomocí SWIFT protokolu.

Zpracování žádostí o platební kartu

Zpracování formulářů žádostí o vydání platební karty je možné plně automatizovat díky inteligentním nástrojům pro automatickou klasifikaci a následnému vytěžení dat ze strukturovaných formulářů.