Business Intelligence. Software umožňuje sběr, zobrazení a propojení různorodých datových zdrojů -  ať už individuálně nebo z centrálních datových skladů společností. Data je možné monitorovat a následně analyzovat.

Business intelligence je možné chápat jako ucelený a efektivní přístup k práci s firemními daty, který má vliv na správnost strategických rozhodnutí, a tím i na obchodní úspěch společnosti. V současném vysoce konkurenčním prostředí představuje informovanost jednu z hlavních konkurenčních výhod. Tato výhoda spočívá ve schopnosti efektivně využít data nashromážděná ve firmách k tvorbě informací a znalostí, na základě kterých můžeme reagovat na rychle se měnící požadavky trhu a našich zákazníků.

Tento pojem souvisí s řešením: Business Intelligence