Business Process Management. Systém umožňuje nastavení podnikových procesů ve vztahu k okolí. Účelem je optimální průběh procesů a efektivní rozvržení času a vynaložených nákladů, to vše s cílem zvýšení konkurenceschopnosti podniku. 

Tento pojem souvisí s řešením: Procesní řízení