Je zkratkou pro Business Process reengineering. Ve své hlavní podstatě představuje změnu podnikových procesů ve vztahu k okolí. Hledá optimální průběh procesů v závislosti na spotřebovaný čas a náklady, to vše za účelem zvýšení konkurenceschopnosti podniku. 

Tři klíčové prvky BPR jsou: 

  • Zaměření na základní podnikatelské interní i externí procesy, s následným vyhodnocením současné konkurenceschopnosti.
  • Stanovení primárních cílů a požadavků pro zaujetí silného postavení na trhu. Tato změna může být někdy poměrně radikální a je potřeba jasně vysvětlit důvody a dopady na jednotlivé fáze procesu. 
  • Od dobře zpracovaného BPR se, i přes jeho často vysokou rizikovost, očekává dramatické zlepšení, které je měřeno jak v průběhu, tak i po ukončení reengineering, v návaznosti na naplnění stanovených cílů. 

Vytvořit, monitorovat a vyhodnocovat úspěšnost BPR je možné pomocí kvalitně zpracované procesní mapy, která je součástí procesního řízení.

Tento pojem souvisí s řešením: Procesní řízení