V plném znění Balance Scorecard. Je to praktický systém měření výkonnosti firmy, spadající pod strategické řízení podniku. David P. Norton a S. Kaplan si totiž při své analýze amerických podniků všimli, že posun od přípravy a sumarizace strategického plánu k jeho vlastní realizaci často pokulhává. Pomocí dílčích metrik se měří posun směrem ke zvyšování výkonnosti, kvality a následně dosažení stanovených strategických cílů a přiblížení se k celkové vizi podniku. Metriky si stanovuje každá firma individuálně, podle svých interních cílů a své vlastní strategie. Pro inspiraci se můžete podívat na ukázku, jak mohou tyto schémata vypadat. Hodnocení úspěšnosti tak může být mnohem jednodušší, pokud máte k dispozici aktuální informace ze sledovaných oblastí. 

Tento pojem souvisí s řešením: Business Intelligence a Procení řízení