t Slovník

Datová inteligence

S pokrokem informačních technologií zároveň rapidním způsobem roste i objem podnikových dat. Otázkou však často zůstává, jak z těchto nashromážděných dat získat relevantní informace. Odpověď může být tzv. decision support systems (DSS), nebo-li systémy pro podporu rozhodování. Do této kategorie lze zařadit i nástroj Business Intelligence (BI) spolu s datovými sklady, které pro BI mohou představovat jakousi datovou základnu. Tyto systémy manažerům umožňují spravovat svá data a získávat z nich potřebné informace pro zvýšení šance na úspěšný boj v konkurenčním prostředí. Centrální datový sklad a zdrojová data jsou proto důležitou primární součástí pro následnou úspěšnou analýzu, vyhodnocení výkonnosti firmy a optimalizaci procesních nákladů. 

Tento pojem souvisí s řešením: Business intelligence