t Slovník

Dávkové zpracování dokumentů


Dávkové zpracování dat je hromadné naskenování dokumentů, které do společnosti plynou z různých komunikačních kanálů. Pro společnost s velkým množstvím dokumentů je dávkové zpracování informací a dat důležitým aspektem pro efektivní chod operativy. Typickým příkladem pro dávkové zpracování mohou být například pojistné události, kdy zákaznický servis potřebuje co nejrychleji reagovat na dotazy zákazníků o stavu jejich požadavku. Je tedy nutné, aby byly dokumenty co nejrychleji zpracovány.

Klíčové body:

  • Zpracování dokumentů přes různé kanály a formáty - např. papír, e-mail, fax, EDI, telefon, tablet, API rozhraní aj.
  • Separace dokumentů podle čárových kódů, patch kódů, skrze separační listy pevného početu stran nebo konkrétní textové zóny.
  • Indexace dokumentů - vytěžovat jde například obsah kódů, extrakce dat ze samotného dokumentu.
  • Napojení výstupů a meta dat do navazujícího systémů jako například CRM, ERP, MS SharePoint a dalších.

Pro kvalitní dávkové zpracování dokumentů doporučujeme použít systém pro automatickou optimalizaci a čištění obrazu - Kofax Virtual ReScan. Přínosem je menší chybovost a vyšší vytěžitelnost informací.