t Slovník

Distribuované zpracování dokumentů

Ušetřete čas a náklady na zpracování dokumentů ze vzdálených poboček.


Distribuované zpracování dat je proces, při kterém jsou dokumenty skenovány na odloučených pracovištích a jejich digitální obrazy jsou následně, přes zabezpečené připojení, přeneseny na další fázi zpracování. Tento proces, distribuované zpracování informací, eliminuje náklady na transport dokumentů z místa na místo a zároveň šetří náklady na případnou doprovodnou administrativu. 

Většina instalací elektronického zpracování dokumentů je navržena buď pro centralizované nebo pro distribuované operace. Například aplikace pro registraci pojistných smluv je obvykle nakonfigurována pro centralizované skenování a zpracování, jelikož všechny pojistné smlouvy přicházejí na jedno místo. Výběr tak závisí na konkrétní výchozí situaci klienta, ale z naší zkušenosti vyplývá, že je lepší skenovat přímo na místě, kde dokument vzniká.

Výhody:

  • Šetří náklady
  • On-line přístup odkudkoli
  • Bezpečnost přenosu dat
  • Efektivní výkon

Pro opravdu velké objemy dokumentů a jejich  distribuované zpracování textů doporučujeme Kofax Enterprise řešení, umožňující jednoduché online vyhledávání a třídění dat, ať už se nacházíte kdekoliv. 

Tento produkt je součástí řešení: Digitalizace dokumentů