Enterprise Asset Management jde přeložit jako správa podnikových zdrojů. Ve většině případů se zaměřením na životní cyklus výrobních zařízení, zásob a dalšího majetku společnosti. Hlavním cílem je, aby majetek vytvářel a zajišťoval vlastní ekonomický růst a dokázal čelit vysokým nákladům na obnovu a údržbu.

Tento pojem souvisí s řešením: Business Intelligence a Procesní řízení