Electronic Data Interchange, přeloženo jako elektronická výměna dat. Tato výměna dat probíhá mezi počítačovými aplikacemi podle předem dohodnutých standardů ve formě zprávy, jedná se o plně automatický proces, bez nutného zásahu člověka.

Tento pojem souvisí s řešením: Business intelligence