t Slovník

Energetika řešení

Nabijte své obchodní procesy energií


Výrobci a poskytovatelé energie se v současné době musejí vyrovnávat s velkou konvergencí různých faktorů jako jsou výkyvy cen ropy a plynu, požadavky koncových zákazníků na cenově dostupné energie, energii z obnovitelných zdrojů a dalších vlivů jako jsou různé liberalizace a přísné předpisy ze strany jednotlivých států a Evropské unie. Všechny tyto záležitosti vyžadují investice do nových moderních technologií a zároveň nutí společnost působící v oblasti energetiky hledat úspory v optimalizaci svých obchodních procesů. Společnost INFOMATIC nabízí řešení, které umožní organizacím optimalizovat vlastní obchodní procesy a tím dosáhnout výrazného zlepšení služeb pro jejich zákazníky, při snížení celkových nákladů na zpracování. Zároveň řešení INFOMATIC přináší snadnější dosažení shody s předpisy a poskytuje těmto společnostem jednodušší náhled a kontrolu nad řízením svých finančních prostředků.

Klíčové výhody:

  • Zvýšení účinnosti procesů
  • Zlepšení celkového procesu
  • Snížené náklady na zpracování
  • Dodržování stanovených norem

Automatizace základních podnikových procesů

Správa dokumentů – Spisová služba

Automatizace zpracování a archivace jakéhokoliv typu dokumentu umožňuje organizacím zvýšení efektivity v souladu s přísnými regulačními pravidly.

Zlepšení zákaznického servisu a efektivity prodeje

Udržení stávajících zákazníků, získávání nových a zároveň snížení nákladů je ideální kombinací k dosažení větší efektivity prodeje. Tvrdá konkurence a nové spotřebitelské preference volají po větším zaměření na strategie získávání nových zákazníků, při udržení těch stávajících.​

Zpracování faktur a automatizace finančních procesů

Zpracování faktur a automatizace finančních procesů je jedním z nejdůležitějších procesů, přinášejícím společnostem významné urychlení obchodních transakcí při celkovém snížení nákladů. Řešení pro zpracování faktur zahrnují celkový proces od vstupu faktury do společnosti po proces schválení a finální platby účetního dokladu.