Enterprise Resource Planning. Systém, který integruje a automatizuje procesy a zdroje související s hlavními činnostmi podniku. Jedná se především o výrobu, logistiku, distribuci, správu majetku, prodej a fakturaci. Hlavním cílem je transparentnost a zefektivnění procesů ve společnosti. Předním zástupcem ze skupiny ERP systémů je například SAP systém.

Tento pojem souvisí s řešením: Procesní řízení