Human Resources Management systém, někdy také najdete pod zkratkou HRIS. Software na řízení lidských zdrojů spadá do personálního oddělení. Slouží k zaznamenávání a analýze informací týkajících se náboru, vzdělávání, rozvoje, motivace, produktivity a hodnocení zaměstnanců.

Tento pojem souvisí s řešením: Procesní řízení