Intelligent Character Recognition, jedná se o techniku rozpoznávání znaků z ručně psaném textu, např. z dotazníků, formulářů a podobných typů dokumentů, kdy je běžnou praxí ruční vypisování. Tato funkce je rozšířena i o učící se algoritmus, který v průběhu skenování urychluje práci programu a snižuje nároky na zásah od uživatele.

Tento pojem souvisí s řešením: Digitalizace dokumentů