Zkratka IP přestavuje Internet Protocol. Protokol je zodpovědný za směrování datagramů, tzv. paketů, ze zdrojového počítače do cílového počítač přes jednu nebo více IP sítí. Každý paket se skládá z řídících dat (metadat) a z uživatelských dat.

Tento pojem souvisí s řešením: Business Intelligence