Key Performance Indicator nebo-li Klíčové Ukazatele firemní Výkonnosti. Tyto ukazatele přímo ovlivňují úspěšnost a směřování organizace. Používají se k plánování a zpětnému měření stanovených aktivit organizace. Banka může používat jako KPI např. počet nově uzavřených hypotečních smluv, zatímco u rychloobrátkového zboží to budou prodeje v vyjádřené v kusech nebo ve finančním objemu. Podle vývoje KPIs mohou být hodnoceni manažeři, jednotlivá oddělení nebo dodavatelské firmy.

Tento pojem souvisí s řešením: Business Intelligence a Procesní řízení