t Slovník

Monitoring systém

Získejte nad automatizovanými procesy ve své organizaci plnou kontrolu.


Dnes většinu firemních procesů pokrývají kvalitní podnikové informační systémy. Máme tak větší možnost zjistit a regulovat naši efektivitu a snížit vynaložené náklady. Spolu s centralizací a příchodem cloudového řešení vyvstává otázka monitoringu a vyhodnocení získaných dat.

Společnost INFOMATIC Vám umí poskytnout jak systém pro zpracování podnikových procesů, tak zároveň i aplikaci, jež slouží čistě k monitorování a vytváření statistik o stavu zpracování úkonů, které jsou součástí firemního procesu. Jedná se o intuitivní uživatelské rozhraní, které centralizuje všechny datové zdroje a obsahuje interaktivní tabulky a grafy, umožňující snadné rozkrytí jednotlivých detailů statistik a důležitých informací ve snadno použitelném a standardizovaném formátu, nastaveném dle přání zákazníka. Jako příklad uveďme monitoring projektů, ale také monitoring finančních procesů, s možností okamžitě zjistit rozpracované stavy nebo celkový přehled finančních prostředků a řídit tak výdaje plynoucí z dané situace. Máte k dispozici aktuální data pro váš online monitoring v reálném čase.

Klíčové výhody:

  • Optimalizace finančních prostředků 
  • Přesná alokace potřebné pracovní síly
  • Monitoring klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI)
  • Přesná data v reálném čase

Tento pojem souvisí s řešením: Procesní řízení a Business Intelligence