t Slovník

Obchodní řetězce řešení

Využijte plně automatizovaný proces zpracování dokumentů pro snadnější administrativu a řízení vašich finančních prostředků.


Dnešní možnosti internetu a dostupnost informací, které internet pro lidi nabízí, přenáší tyto požadavky i do styku lidí s různými společnostmi. Spotřebitelé tedy zákonitě vyžadují přesné informace, zboží a služby, dostupné prostřednictvím jimi preferovaného kanálu. Splnění těchto požadavků vyžaduje systém, který umožní maloobchodním společnostem poskytovat přesné informace o požadavcích zákazníků a zároveň vynikající zákaznický servis. Společnost INFOMATIC pomáhá maloobchodním společnostem zvýšit prodejní efektivitu, zlepšit služby zákazníkům a zároveň snížit náklady, a to díky systémům, které automatizují proces zpracování informací a zpřístupňují informace tam, kde jsou potřebné.

Klíčové výhody:

  • Zlepšení služeb zákazníkům
  • Snížení provozních nákladů
  • Snadnější kontrola a využití finančních prostředků
  • Automatizace základních podnikových procesů
  • Zlepšení zákaznického servisu a efektivity prodeje​

Udržení stávajících zákazníků

Udržení stávajících zákazníků, získávání nových a zároveň snížení nákladů je ideální kombinací k dosažení větší efektivity prodeje. Tvrdá konkurence a nové spotřebitelské preference volají po větším zaměření na strategie získávání nových zákazníků, při udržení těch stávajících.

Automatizace zpracování objednávek

Optimalizace a celkové zrychlení procesu zpracování objednávek, které do společnosti plynou - běžná poštovní služba, e -mail, fax, telefon, případně z online portálů, a nasazení systémů, které umožní plně automatizované zpracování objednávek, dává organizacím možnost snížit náklady na zpracování až o 70% celkových stávajících nákladů.

Zpracování faktur a automatizace finančních procesů

Zpracování faktur a automatizace finančních procesů je jedním z nejdůležitějších procesů, přinášejícím společnostem významné urychlení obchodních transakcí při celkovém snížení nákladů. Řešení pro zpracování faktur zahrnují celkový proces od vstupu faktury do společnosti po proces schválení a finální platby účetního dokladu.