Optical Character Recognition, jedná se o techniku rozpoznávání a převodu znaků z tištěných dokumentů, s nimiž lze poté pracovat v digitální formě.
 

Tento pojem souvisí s řešením: Digitalizace dokumentů