t Slovník

PDF/A

Je oficiální verzí souborového formátu, určenou výhradě k archivaci podle standardů ISO 19005-1:2005 a ISO 19005-2:2011. Zkratka PDF je tvořena z výrazu Portable Document Format, v překladu Přenosný formát dokumentů. Tento formát vyvinula firma Adobe. 

Tento pojem souvisí s řešením: Digitalizace dokumentů