t Slovník

Podnikové informační systémy

Kladete si otázku jak si vybrat podnikový systém? Paleta zkratek je opravdu pestrá: od obchodních a manažerských informačních systémů CRM, ERP přes dokumentové, datové a procesní systémy DMS, BPM, BI až po účetní, výrobní, vývojářské a projektové systémy typu APS nebo EAM. Máte v nich trošku zmatek a nejste si zcela jistí, který přesně vybrat? Neinvestujte nesmyslně!

Přehled najdete zde:

CRM = Customer relationship management systém. Jedná se o software určený primárně obchodníkům a manažerům firmy. Hlavním cílem je tvorba zákaznických záznamů a obchodních příležitostí. Hodnota a četnost těchto příležitostí se poté monitoruje a vyhodnocuje v návaznosti na firemní příjmy.

ERP = Enterprise Resource Planning. Systém, který integruje a automatizuje procesy a zdroje související s hlavními činnostmi podniku. Jedná se především o výrobu, logistiku, distribuci, správu majetku, prodej a fakturaci. Hlavním cílem je transparentnost a zefektivnění procesů ve společnosti. Předním zástupcem ze skupiny ERP systémů je SAP systém.

APS = Advanced Planning System označuje softwarový systém, který umožňuje operativní plánování v řízení dodavatelského řetězce, logistiky a provozu. Často bývá jednou ze součástí ERP systému. Pozor, podobná zkratka se také objevuje ve spojitosti s fotografiemi, celé znění v tomto případě je poté Advanced Photo System.

HRM = Human Resources Management systém, někdy také najdete pod zkratkou HRIS. Software na řízení lidských zdrojů spadá do personálního oddělení. Slouží k zaznamenávání a analýze informací týkajících se náboru, vzdělávání, rozvoje, motivace, produktivity a hodnocení zaměstnanců.

EAM = Enterprise Asset Management vólně přeloženo jako správa podnikových zdrojů. Ve většině případů se zaměřením na životní cyklus výrobních zařízení, zásob a dalšího majetku společnosti. Hlavním cílem je, aby majetek vytvářel a zajišťoval vlastní ekonomický růst a dokázal čelit vysokým nákladům na obnovu a údržbu.

DMS = Document Management System (DMS) nebo Electronic Content Management (ECM)  je systém určený k manipulaci s elektronickými dokumenty a jejich obsahem.

BPM = Business Process Management. Systém umožňuje znázornění a ralizaci podnikových procesů ve vztahu k okolí. Účelem je optimální průběh procesů a efektivní rozvržení času a vynaložených nákladů, to vše s cílem zvýšení konkurenceschopnosti podniku.

BI = Business Intelligence. Software umožňuje sběr, zobrazení a propojení různorodých datových zdrojů - ať už individuálně nebo z centrálních datových skladů společností. Data je možné monitorovat a následně analyzovat.

Rádi vám pomůžeme s implementací posledních tří systémových řešení tzn. digitalizace dokumentů, BPM  a BI.
Naše řešení jsou plně kompatibilní s ostatními výše zmíněnými systémy, ve většině případů se jedná o implementaci bez nutné zásahu do kódu.