t Slovník

Pojišťovnictví řešení

Optimalizace dokumenty řízených procesů v pojišťovnictví


Informace jsou životní mízou pro všechny pojišťovny. Tváří v tvář veškerým problémům, jako jsou klesající příjmy, neustále rostoucí rizika spojená s pojistnými podvody a rostoucími nároky klientů, mohou pojišťovny úspěšně soupeřit pouze tehdy, pokud mají přesné a aktuální informace o zákaznících, pojistkách, pohledávkách, účetních transakcích, atd. Společnost INFOMATIC nabízí řešení, které umožní organizacím v odvětví finančních služeb optimalizovat vlastní obchodní procesy a tím dosáhnout výrazného zlepšení služeb pro své zákazníky, při snížení celkových nákladů. Zároveň řešení společnosti INFOMATIC přináší snadnější dosažení shod s předpisy stanovenými pro klíčové procesy pojišťovnictví.

Klíčové výhody

  • Zvýšení účinnosti procesů
  • Zlepšení služeb zákazníkům
  • Snížené náklady na zpracování
  • Dodržování stanovených norem
  • Automatizace hlavních procesů v pojišťovnictví

Zpracování pohledávek

Maximalizujte svůj úspěch při řešení zpracování pohledávek díky excelentní kvalitě informací, které jsou rychle dosažitelné v rámci celé vaší organizace, včetně vaší sítě externích pracovníků.

Automatizace spisové služby

Řešení spisové služby je v dnešní době součástí takřka každé společnosti, pracující při své činnosti s velkým množstvím zákaznické dokumentace. Společnosti INFOMATIC nabízí řešení spisové služby s možností plné automatizace vstupu dokumentů. Celková platforma řešení je velmi robustní a zároveň flexibilní pro zajištění kompletního zpracování dokumentů a jejich následné správy.

Prodejní a zákaznický servis

Jedním z cílů zavádění systémů pro automatizaci obchodních procesů řízených dokumenty je zlepšení prodejního a zákaznického servisu společnosti. Společnost INFOMATIC nabízí řešení, která společnostem, díky využití více komunikačních kanálů, pomohou zlepšit kvalitu zákaznických služeb.

Zpracování faktur

Řešení společnosti INFOMATIC nabízejí snížení nákladů a rizik díky urychlení a zefektivnění zpracování faktur včetně řešení automatického schvalovacího procesu a řešení výjimek pro faktury v různých formátech dodávaných od různých typů dodavatelů.