t Slovník

Procesní řízení pro manažery

Manažer je vždy plně zodpovědný buď za chod celé firmy nebo její specifické části - oddělení.
Každý produkt i služba vzniká určitým sledem činností, tedy procesem. Hlavním úkolem manažerů je oganizace těchto vztahů  - například pomocí procesní mapy, zahrnující všechny potřebné činnosti, vazby a jejich časovou souslednost. Tento způsob procesního řízení zefektivňuje delegaci práce. Pracovníci jsou lépe organizováni mezi sebou a postup u obvyklých i neobvyklých situací je pevně určen. Dopředu jsou stanoveny také rozhodovací práva a konkrétní pracovníci, kteří jsou zodpovědní za jejich řešení. Pokud je tedy systém řízení podniku zmapován a automatizován pomocí procesního řízení, manažeři se mohou více zaměřit na  strategické plánování firmy.

Tento pojem souvisí s řešením: Procesní řízení