Jedná se o jméno firmy a softwaru specializujícího se na ERP systémy. (Enterprise Resource Planning). Systém, který integruje a automatizuje procesy a zdroje související s hlavními činnostmi podniku. Zkratka SAP vznikla ze slov „Systems - Applications - Products in data processing“.

Tento pojem souvisí s řešením: Procesní řízení a Business intelligence