t Slovník

Sdílení dokumentů

MS SharePoint je nejpoužívanější software pro kolaboraci nad dokumenty a následné ukládání a sdílení dat. Jedná se o ucelenou platformu nástrojů pro podnikovou spolupráci. Máte tak možnost spravovat kompletní tok informací plynoucích do společnosti z příchozích nesdílených dokumentů a vyhledávat již zpracovaná data v rámci jednotlivých oddělení. Zároveň umožňuje sjednocení veškerých intranetových, extranetových a webových aplikací v celé organizaci pod jednu platformu.

Hlavní výhody:

  • Snadné a  bezpečné sdílení souborů
  • Možnost interní komunikace skrz diskusní komunity
  • Kontrola nad životním cyklem dokumentů
  • 100% dohledatelnost

Produkty Kofax Capture a Kofax Express, určené k efektivní digitalizaci a vytěžování dokumentů jsou plně kompatibilní s MS SharePointem. Podívejte se na konkrétní případovou studii, kde došlo k úspěšné kombinaci systému Kofax Express a MS SharePoint. 

Tento pojem souvisí s řešením: Digitalizace dokumentů