t Slovník

Státní správa řešení

Optimalizace procesů a služeb poskytovaných státní správou občanům


Díky ekonomickým úsporám, ale nejen jim, by se měla státní správa umět vypořádat se sníženým rozpočtem na provoz svých agend. Dosáhnout toho je nutné i přes potřebu rozšiřování sociálních služeb, podporu a urychlení hospodářského růstu. Státní správa musí zajišťovat kvalitnější služby zvláště díky neustále přibývajícím regulacím, v souladu s přísnými pravidly na ochranu soukromých dat, životního prostředí atd.
Společnost INFOMATIC nabízí řešení, které napomáhá státní správě vypořádat se s těmito protichůdnými potřebami zavedením komplexních řešení, která umožní jednotlivým složkám státní správy kvalitní a bezpečné zpracování citlivých dat a jejich následnou archivaci, zvýšení efektivity fungování jednotlivých agentur státní správy a v neposlední řadě snížení nákladů na spotřebovaný materiál. Stane se tak „štíhlejší a zelenější“, při poskytování lepších služeb.

Klíčové výhody

  • Navýšení produktivity
  • Zlepšení služeb občanům a organizacím
  • Snížené náklady na zpracování
  • Dodržování stanovených norem
  • Automatizace hlavních procesů ve státní správě

Služby občanům

Cílem řešení, nabízených pro agentury státní správy, je navýšení kvality poskytovaných služeb, při maximalizaci efektivity fungování jednotlivých úřadů v ekonomicky napjatých rozpočtech jednotlivých složek státní správy. Včasným a přesným zpracováním dotazů a žádostí a následné správné komunikaci s žadatelem, je možné dosáhnout požadovaného navýšení kvality služeb při optimalizaci interních procesů a snížení celkových nákladů. 

Automatizace spisové služby

Řešení spisové služby je v dnešní době pro úřady státní správy nutností ve chvíli, kdy chtějí efektivně zpracovávat a archivovat velké množství záznamů souvisejících s dokumenty občanů, podniků a institucí. 

Efektivní řízení a správa případů

Větší efektivitě napomáhá řešení, které umožní jednotlivým státním složkám snadněji sdílet informace o jednotlivých případech a tím urychlit celý proces zpracování případů. Díky poskytnutí jednotné platformy pro zpracování a následnou správu dokumentů a dat mohou uživatelé z řad státní správy zpracovávat jednotlivé případy rychleji a efektivněji. 

Zpracování faktur

Řešení společnosti INFOMATIC nabízejí snížení nákladů a rizik díky urychlení a zefektivnění zpracování faktur, včetně řešení automatického schvalovacího procesu a řešení výjimek pro faktury v různých formátech dodávaných od různých typů dodavatelů.