t Slovník

Strategické plánování

Jedná se o systematický způsob definice a realizace konkrétních kroků, které povedou a přispějou k dosažení hlavního firemního cíle. Proces strategického plánování je vždy rozdělen na konkrétní fáze a jednotlivé kroky, které jsou seskládány dle priorit, zdrojů a vzájemných vazeb. Vše je rozloženo do časové osy a delegováno konkrétním manažerům a teamům. Výběr strategie a konkrétní strategické plánování firmy je pro společnosti, které se chtějí dlohodobě udržet na trhu, kritickým bodem. Je tedy rozumné, dobře rozfázovat jednotlivé části a adekvátně zvolit  nástroje strategického plánování.

Každý kvalitní plán začíná precizní analýzou potřeb organizace. Je nutné se zaměřit na jasnou a co nejkonkrétnější formulaci firemních cílů, ale také na analýzu externích vlivů, které mohou výrazně ovlivnit fungování firmy. Druhou fází je formulace strategie, kde se pracuje s rozpadem a vytyčením dlouhodobých cílů, s vhodným výběrem samotných strategických postupů a taktik. O úroveň níže se dostaneme na rozpad strategie na operační plán, obsahující jednotlivé dílčí procesní postupy a delegace odpovědnosti, za účelem ralizace konkrétních úkolů. V tomto případě je z důvodu efektivity provozu dobré zvážit automatizaci podnikových procesů a digitalizaci dokumentů. Poslední fáze představuje monitoring a vyhodnocení stanovených cílů. Díky datové analýze a nasazenému BI softwaru je možné sledovat stavy v reálném čase. Umožňuje to okamžité reakce na stav současný a může predikovat stav budoucí, který je nutný pro splnění stanoveného strategického cíle. 

Tento pojem souvisí s řešením: Procesní řízení a Business intelligence