t Slovník

Strategické řízení

Často se označuje jako strategický management firmy. Nejedná se primárně jen o interní řízení zaměstnanců a procesů, ale v tomto případě je nutné také sledovat, analyzovat a vyhodnocovat dlouhodobé směřování konkurence, dodavatelů a dalších subjektů na trhu. Prostředí, ve kterém se naše firmy nacházejí, se překotně mění. Získat tak klíčovou výhodu a zůstat konkurence schopný je často složitý úkol. Právě tento cíl je primárním posláním manažera, který chce zajistit úspěšnost  strategického řízení podniku. Správně zvolené strategické cíle podniku, vycházející ze současné a budoucí situace firmy,  jsou předmětem strategického plánování, jež zobrazuje plán pro strategické řízení podniku. Je moudré nepodceňovat zdroje všech vašich informací, být  na tyto situace připraven a mít informace na jednom místě, s okamžitou dohledatelností. 

Tento pojem souvisí s řešením: Business Intelligence a Procesní řízení