t Slovník

Systémy řízení podniku

Jednotlivé  systémy řízení společností se mohou velmi lišit. Záleží na tom, jakou formu managementu zvolíte a jak rozsáhlý počet zaměstnanců a oddělení každá společnost má. Jedno je ale jisté, systémy řízení mají vždy stejný cíl a to zefektivnit chod firmy, ať už se jedná o snížení nákladů, efektivní využití času, zvýšení kapacity nebo zkvalitní servisu, který je poskytnut našim zákazníkům. Důležitým aspektem řízení je jednotný způsob vedení organizace. Rozporuplné body v řízení by mohly vést k výraznému zpomalení nebo dokonce zastavení procesu. 

Ideálním způsobem jak této situaci předejít je automatizovat tok procesů. Systém řízení je tak centralizován, graficky znázorněn a neustále monitorován pro případ jakékoli změny nebo odchylky od nastavené normy. Požadovaný příjemce je poté notifikován upozorněním a má možnost okamžitě reagovat. Tento způsob systémového řízení podniku známe pod zkratou BPM (business process management), v ČR pod názvem procesní řízení.

Pozor zkratka ISŘ  (integrovaný systém řízení) je systém, který propojuje požadavky mezinárodních norem Systému managementu kvality (QMS) dle standardu ISO 9001.  Integrované systémy řízení a procesní řízení jsou tak dva odlišné pojmy, kde procení řízení může být součástí integrovaného systému řízení, které obvykle obsahuje také hodnocení dodavetelů, interní audity a jiné části - za účelem získání kompletní zpětné vazby.

Tento pojem souvisí s řešením: Procesní řízení a Business Intelligence