t Slovník

Theory of Constraints

Někdy také najdete pod zkratkou TOC, v českém překladu Teorie omezení. Její vytvoření je připisováno business management guru E. M. Godrattovi. Ve své době velmi převratná myšlenka, zaměřující se na efektivitu výroby vůči poptávce trhu. Firma je brána primárně a pouze jako generátor peněz a ty jsou měřeny a kontrolovány pomocí tří oblastí: průtokem výnosů, čímž se rozumí výnosy z prodeje produktu, očištěné od množství čistých nákladů investovaných na počátku firemního řetězu, tedy operativních nákladů. V neposlední řadě rozhoduje také množství produktů na skladu, které představují náklady navázané ve formě hodnoty produktu a pronájmu skladu, který je na ně potřeba. Ideální proces je tak primárně upravován zužováním a rozšiřováním průtoku produktů ve výrobním oběhu. Z tohoto pohledu je tedy vhodné mít proces výroby i poskytování služeb detailně zpracovaný a identifikovat klíčové místo - fázi, která přímo úměrně reguluje nákladovost a také potenciální výnosnost podniku.

Tento pojem souvisí s řešením: Procesní řízení