t Slovník

Třídění dokumentů

Automatická klasifikace významně šetří čas a náklady při jinak zdlouhavém manuálním procesu.


Automatická kategorizace dokumentů významně šetří čas a náklady při jinak zdlouhavém manuálním procesu příprav. Řešení přináší pokročilé funkce pro klasifikaci a třídění v jakémkoliv procesu dávkového zpracování dokumentů. Všechny kategorie dokumentů, tedy strukturované (např. formulář), polo-strukturované (např. faktura) ale i nestrukturované (např. zákaznická dokumentace nebo e-mailové schránky) mohou být zpracovány s velkou mírou přesnosti. Systém je vybaven technologií automatického učení, to znamená,  že nově příchozí dokumenty umí zpracovat bez nutnosti odstávek a složitých zásahů administrátora.

Výhody:

  • Automatická kategorizace dokumentů
  • Omezení tvorby chyb
  • 100% zpětná dohledatelnost
  • Značná časová úspora

Software umí automaticky roztřídit veškeré dokumenty do kategorií, které mohou být následně na úrovni dokumentu, nebo výše na úrovni kategorie indexovány (vytěžovány) pro další použití např. v DMS systému pro zprávu dokumentů nebo pro běžnou archivaci elektronických obrazů.  Software pro třídění požadavků je vhodný např. pro podatelny, recepce, call centra s rušnou emailovou komunikací a další společnosti, které mají náročnou dokumentovou agendu.

Tento pojem souvisí s řešením: Digitalizace dokumentů