t Slovník

Vstupní formáty

Vstupní formáty řešení pro snímání a zpracování informací mohou být často úzkým hrdlem pro komplexní zpracování informací. Multiformátová podpora různých formátů řešení Kofax dokáže vytvořit vstupní bránu pro všechny možné typy informací, které potřebujete unifikovat a dále transformovat do navazujících obchodních procesů. Jedná se o následující vstupní formáty:

Papír
Klasický a nejběžnější formát. Software Kofax umí přečíst a zpracovat jak ručně psané tak strojově tišťené texty. Výjimkou nejsou ani tenké nebo propsané strany papíru např. bankovní příkazy či dodací listy. 

Mobilní zařízení - Chytré telefony a tablety
Mobilní zpracování poskytuje možnost využít snímací kamery zařízení k pořízení obrazu dokumentů a tento obsah předat dál do zpracování ve workflow daného obchodního procesu. Podstatným rozdílem v porovnání s ostatními aplikacemi dostupnými na trhu je patentovaná technologie pro optimalizaci obrazu Kofax VirtualReScan ® (VRS). Pouze v kombinaci s touto technologií je možné opravit běžné problémy snímání mobilního zařízení jako je oprava naklonění úhlu fotoaparátu, rozdílná osvětlení prostředí, deformace obrazu nebo jeho rozostření. Pokud tyto základní funkce neproběhnout ihned při pořízení dokumentu, stává se celý proces nákladný z hlediska následných manuálních procesů pro opravu chyb klasifikace typu dokumentů a manuální validace vytěžovaného OCR textu.

eForm 
Cílem mnoha firem je omezit nutnost tisku a následného zpracování dat z papírových dokumentů. Proto dnes existují technologie, jak pracovat s elektronickým formulářem v rámci mobilního zařízení, zadávat data elektronicky a následně ratifikovat dokumenty klientem pomocí biometrického podpisu. Naše řešení vám pomůže tyto technologie navrhnout a implementovat.

Fax
Říkáte si, že je to již zastaralá technologie? Opak je pravdou! Dokonce i některé celosvětové nadnárodní společnosti dodnes komunikují hlavně prostřednictvím faxu. Stará dobrá technika má stále co do sebe.

E-mail
Kdo z nás dnes není zavalený každodenní přívalem e-mailů? A co pak teprve podatelny, call centra, centrální back-office oddělení nebo účetní oddělení? Nezoufejte! Společně definujeme klíčová slova, podmínky, formáty, přílohy a zpracování emailu včetně těla zprávy a i příloh je možné spustit. 

SMS
Využijte to, že máte informace o vašich klientech a proaktivně je informujte, že jste obdrželi jejich dokument a budete se jím dále věnovat. Ušetřite tak vlastní náklady na provoz call centra, kdy zákazník s dotazem volá a zároveň i spokojenost vašeho zákazníka, který je proaktivně informován. 

XML
Využijte obecné použití XML a nastavte tak způsob jak jsou dokumenty do systému importovány nebo jak budou následně vytěžené a zpracované data předávány. I tento formát je pro Kofax standardem.

Microsoft Office
Formáty aplikací MS Office je možné standardně zpracovat v prostředi Kofax. To znamená, že umíme zpracovat od word dokumentu, excel tabulky až po vstupy a výstupy do MS SharePointu nebo MS Dynamics.

PDF
Portable Document Format již používáme od roku 1993. Dnes hojně využívaný formát je možné v softwaru Kofax využít jako vstupní formát pro snímání a vytěžení dat z obrazu, nebo jako dokument s vrstvou metadat, kterou je možné použít bez nutnosti vytěžování OCR a nebo samozřejmě jako výstupní formát pro dlouhodobou archivaci PDF nebo PDF/A

Web
Sběr dokumentů přes webové rozhraní. V mnoha případech velká časová úspora jak pro zákazníky, tak pro dodavatele. Lze použít v prostředí internetových stránek, vnitřních intranetů s využitím důležité optimalizace obrazu k zajištění kvality pro následné zpracování. Vaši zákazníci nebo dodavatelé, tak dokáží s použitím vlastních digitalizačních prostředků generovat dokumenty do vašeho systému.

Tento produkt je součástí řešení: Digitalizace dokumentů