t Slovník

Zpracování formulářů

Inteligentní řešení pro automatické zpracování velkého množství formulářů.


Inteligentní vytěžování formulářů se v drtivé většině případů týká zpracování strukturovaných dokumentů. Mají neměnný vzhled a s použitím softwaru Kofax a jeho technologie VRS pro rozpoznání obrazu je velmi snadné nastavit rozpoznávání během samotného zpracování, kdy se přesně definuje, kde a jaké data z daného dokumentu mají být přenesena. Systém je možné adaptovat tak, aby poskytoval velkou míru automatizace, přesnosti a osvojoval si nové typy dokumentů a dat v reálném čase, přímo při jejich zpracování. To znamená, že software je vybaven schopností se automaticky učit v průběhu procesu. Tato technologie funguje dokonce i u nestrukturovaných dokumentů, jako je korespondence nebo komplexní tabulková data, např. položky faktur

Hlavní výhody:

  • Možnost editace údajů na dokumentu
  • Kategorizace na základě vzhledu nebo jiných požadovaných parametrů
  • Možnost přednastavené optimalizace velikosti souborů
  • Automatizace celého procesu

Tento pojem souvisí s řešením: Digitalizace dokumentů