Kofax Customer Communication Manager

Jak to funguje / co to řeší?

Business Intelligence umožňuje ucelený a efektivní přístup a práci s firemní daty z různých zdrojů.

Kofax Customer Communication Manager umožňuje business uživatelům komunikaci s koncovými zákazníky pomocí široké škály komunikačních kanálů s minimální nutností zapojení IT oddělení společnosti. Software nabízí možnost vytvářet dokumenty dávkově, na základě konkrétního požadavku nebo tzv. interaktivně, kdy lze modifikovat konkrétní dokument na základě přímé interakce se zákazníkem. Řešení Kofax CCM slouží jako jednotný designer a zároveň úložiště šablon. S Kofax CCM je tak vyřešen problém mnoha společností se správou šablon často ve Word nebo Excel formátu a často za využití složitých maker. S využitím platformy Kofax CCM má společnost kompletní kontrolu nad veškerou zákaznickou dokumentací s ohledem na jednotnost obsahu jak po věcné, tak grafické stránce.

Klíčové výhody

  • Jednotné uložiště a designer pro tvorbu a správu šablon

  • Zajištění shody s předpisy při generování obsahu

  • Komunikace se zákazníkem na základě jím preferovaných komunikační kanálů

  • Vytváření a správa šablon a dokumentů business uživateli

Pro koho je vhodný

Máme mnoho business aplikací s vlastním ukládáním verzí šablon…

V dnešní době využíváme WORD a EXCEL šablony s podporou maker…

Nedokážeme kontrolovat jednotný vzhled a pravidla povinných textů na dokumentech…

Nejsme schopni automatizovat rozesílání a příjem dokumentů přes různé komunikační kanály…