Kofax SignDoc

Elektronické podpisy s Kofax SignDoc

Jak to funguje / co to řeší?

Produkt SigDoc umožňuje digitální podepsání dokumentu stejně jako unikátní snímání biometrie podpisu. Výsledkem procesu je právně závazná digitální transakce. Bezpečný elektronický podpis vede ke zvýšení produktivity, snížení nákladů na administrativu a zároveň posiluje zkušenost zákazníků s nabízenou službou. SignDoc je pro potřeby organizace jedinečné řešení v oblasti elektronického podpisu. Nasadit lze v rámci malé pracovní skupiny a v rámci celé firmy, stejně tak jako systém pro zapojení koncových zákazníků do firemního procesu. Podporuje různé platformy (např. Windows, Linux, mobilní zařízení) při využití ISO standardů a pracuje s různými typy podpisů (např. click-to-sign, ručně psané podpisy, fotografie).

Klíčové výhody

  • Dojem ze služeb pro zákazníka

  • Větší efektivita provozních operací

  • Spolehlivé firemní řešení

  • Maximální záruka

Pro koho je vhodný

Aplikace je určená pro všechny společnosti bez omezení velikosti nebo oborového zaměření.

Častými oblastmi pro využití mohou být společnosti z bankovnictví, pojišťovnictví, zdravotnictví, výroby nebo dopravy.

Příklady využití

  • Transport a Logistika

    Řidiči dodávek a kamionů potřebují dodat zpět do společností dodací listy a nákladní listy. Mnohokrát nemůže fakturace začít dřív, než před obdržením právě těchto dokumentů Řešení Kofax signDoc umožňuje řidičům snadno a efektivně zachytit tyto časově kritické dokumenty v sídle zákazníka a předložit je bezdrátově do podnikových systémů pro spuštění účetních, sledovacích a archivačních procesů. Dokumenty jsou okamžitě zpracovány, což je velmi výhodné v případě celních prohlášení pro mezinárodní zásilky, kdy např. letadla nemohou vzlétnout, dokud tyto informace nejsou elektronicky poskytnuté agentur státní správy. Logistické společnosti, které potřebují zpracovat denně velmi mnoho stran dokumentů během velmi krátkého časového intervalu mohou umožnit vlastním řidičům pořízení dokumentu ihned u zákazníka nebo v kabině vozu.

  • Finanční služby

    Smluvní odhadci a pracovníci v terénu mohou využívat svých mobilních telefonů a tabletů pro inicializaci obchodních procesů přímo u zákazníka. Naskenováním firemních dokumentů společně s dokumenty potřebnými ke zpracování je tak okamžitě spuštěn konkrétní případ. Obchodní procesy jsou tímto způsobem výrazně urychleny a čas trávený čekáním na transport nebo centrální skenování je významně snížen.

Chcete se dozvědět ještě více

Ukázka produktu