Kofax Web Capture

Skenování přímo v prostředí vaší webové stránky. Rozšíření možností zpracování dokumentů s využitím webového portálu organizace

Jak to funguje / co to řeší?

Možnost nahrávat digitální podobu dokumentů do prostředí vaší webové stránky/rozhraní s využitím jakéhokoliv snímacího zařízení připojeného k počítači.

Eliminuje prodlevy v době, kdy je celý obchodní proces pozastaven z důvodu čekání na dodání chybějících dokumentů ze strany třetí osoby - zákazníka, dodavatele apod. Přináší možnost lépe reagovat na potřeby zákazníků a zároveň snižovat přímé provozní náklady spojené s konkrétním obchodním případem.

Klíčové výhody

  • Součástí je technologie pro optimalizaci obrazu Kofax VRS

  • Centrální správa a archivace dokumentů

  • Výrazné zrychlení celého procesu

  • Možnost nadstandardní služby zákazníkům

Ukázky využití

  • Příklad 1

    Jako dobrý příklad může sloužit případ bankovních procesů. Zákazník má možnost pomocí domácího personálního skeneru (např. domácí multifunkční tiskárna) vyplnit a dodat např. žádost o půjčku a poté postupně dodávat související doklady „jako je například potvrzení příjmu nebo kopie občanského průkazu“ nutné k dalšímu zpracování.

  • Příklad 2

    Dalším příkladem jsou společnosti poskytující účetní nebo logistické služby. Můžou snadno přijímat všechny dokumenty v požadovaném formátu od svých konečných zákazníků, aniž by musel někdo dokumenty přepravovat a řešit problémy spojené s duplikací, případnými ztrátami a spojenou časovou prodlevou.

Chcete se dozvědět ještě více

Ukázka produktu