Anonymizace dokumentů

Dle nově schváleného zákona č. 340/2015 Sb. (tzv. zákon o registru smluv) musí od 1. 7. 2016 všechny zákonem stanovené instituce zveřejňovat uzavřené smlouvy na veřejném portále ve strojově čitelném formátu a s metadaty (popisné údaje k dokumentu). Tyto smlouvy musí mít před zasláním do Registru smluv znečitelněné (tzv. anonymizované) citlivé osobní údaje. Jedná se tedy o složitou metodiku přípravy dokumentu před vlastním uveřejněním.

Tři hlavní benefity

 • Jednoduchost

  Snadná digitalizace dokumentů a následná anonymizace dat

 • PDF

  Použitelnost řešení i pro elektronické dokumenty v PDF

 • Ucelené řešení

  Digitalizace originálu a verze s anonymizací pro uveřejnění v jednom uceleném řešení

Podmínky dané zákonem

 • 1

  Anonymizace dokumentů se vztahuje na státní a veřejnoprávní instituce, územně samosprávné celky, státní podniky, právnické osoby, v nichž má většinovou majetkovou účast stát a další instituce zákonem definované

 • 2

  Od 1. 7. 2017 je zveřejnění v Registru smluv podmínkou účinnosti těchto smluv

 • 3

  Povinnost zveřejnit smlouvy, faktury a objednávky nad 50 000 Kč bez DPH

 • 4

  Zveřejnění přes portál Registr smluv

 • 5

  Povinnost zveřejnit smlouvy do 30 dnů od podepsání

Popis řešení

Digitalizační software v nabídce INFOMATIC umožňuje nejen snadné a pohodlné skenování, ale i velmi snadné řešení anonymizace dokumentů. Pomocí práce s obrazem importovaných PDF nebo přímo skenovaných obrazů dochází k „začernění“ požadovaných dat. Pokud jsou dokumenty pro účely uveřejnění skenovány, je možné si naskenovaný originál uchovat v nepozměněné podobě ve vašem úložišti, spisové službě apod.

 • Řešení postavené na softwaru Kofax Express
 • Možnost skenování dokumentů přímo ze skeneru nebo nahrání archivovaných dokumentů do aplikace (PDF, TIFF apod.)
 • Jednoduché vytváření nečitelných polí nad citlivými údaji (tahem myši)
 • Zpracovávání celých dávek dokumentů a následný export do jednotlivých PDF/A
 • V rámci jednoho skenování možnost uložit PDF/A soubor s nebo bez anonymizace
 • Začerněné oblasti jsou permanentní => při exportu do prohledávatelného PDF/A nelze tato slova vyhledat

Hlavní výhody

 • Snadné ovládání

 • Software v české jazyce

 • Optimalizace obrazu v čase skenování

 • Možnost napojení dokumentového skeneru

 • Neomezený počet zpracovaných dokumentů

 • Vytváření povinných metadat pro Registr smluv

Související pojmy