Finanční řízení projektů a změn

Jak dosáhnout toho, aby realizované změny či projekty naplnily finanční očekávání. Níže popsaný výukový kurz vás naučí finančně řídit projekty a změny a zvyšuje jak pravděpodobnost jejich úspěšného dokončení, tak i naplnění očekávaných přínosů.

Práce na projektech a změnách je dnes nedílnou součástí našeho profesního života. Úspěšný vývoj nového produktu, jeho zavedení do výroby nebo implementace nového systému odměňování významným způsobem ovlivňuje budoucí ekonomikou výkonnost firem.

Proč zvolit tento kurz?

 • Pochopíte základní principy ekonomického fungování firmy.
 • Zjistíte, jaký je dopad realizace projektů a změn do ekonomiky firmy.
 • Dokážete posoudit, zda jsou očekávané přínosy projektů / změn realistické.
 • Naučíte se sestavit finanční plán projektu a pracovat s ním.
 • Zjistíte, jak stanovit měřitelné parametry pro spravedlivější ohodnocení lidí.

Rozsah kurzu:

 • 1 den (7,5 hodin)

Témata

 • Jaký je dopad práce na projektech a změnách do ekonomiky firmy

  • Cíl bloku - objasnit základy ekonomického fungování firmy a ukázat, jak ovlivňuje práce na projektech a změnách hospodaření firmy.
  • Základní finanční výkazy firmy, vzájemné vazby mezi nimi.
  • Obvyklé finanční operace a jejich odraz ve výkazech.
  • Dopady práce na projektu nebo změně.
 • Jak finančně posoudit projekty a změny

  • Cíl bloku - co potřebujeme, abychom mohli odpovědně o realizaci projektu nebo změny rozhodnout.
  • Jak spolu souvisí projekt / změna a jejich přínosy.
  • Stanovení očekávané ziskovosti projektu.
  • Máme dostatek peněz na to, abychom projekt nebo změnu zrealizovali?
 • Základní ekonomické ukazatele a kalkulace

  • Cíl bloku - ukázat si, jak lze jednoduše stanovit základní ekonomické ukazatele firmy a jak je ovlivňuje realizace projektů a změn.
  • Stanovení hodinové sazby a režií firmy.
  • Jak se mi do hodinové sazby a režií firmy projeví realizace projektu a změny.
  • Jednoduchá kalkulace produktu.
 • Finančního plánování a řízení projektů

  • Cíl bloku - nabídnout jednoduchý postup pro sestavení finančního plánu projektu / změny, jeho sledování a vyhodnocování.
  • Jak sestavit finanční plán projektu a jak s ním pracovat.
  • Proč jsou indikátory užitečné a jak je stanovit.
  • Co by nemělo na pravidelných projektových schůzkách chybět.
  • Jak podpořit vzájemnou spolupráci.
  • Proč je spravedlivé odměňování práce na projektech a změnách důležité.

Komu je kurz určen

Primárně inovátorům manažerům změn, projektovým manažerům a pracovníkům projektových kanceláří.

Aktuální termíny, organizační informace a smluvní podmínky naleznete ZDE a na ok.shine.cz/informace

Spolupracujeme s SHINE Consulting